Кабуки – изящното изкуство на Япония

Кабуки – изящното изкуство на Япония

11/10/2018 Off By ivo

Кабуки е едно от традиционните театрални изкуства на Япония. Началото му датира от 17-ти век и е с богато и непрекъснато развитие, вече усъвършенствано до състояние на класическа изисканост. Кабуки театърът е запазил своята широка популярност сред хората и привлича големи аудитории до днешен ден. В продължение на повече от 410 години театърът Кабуки е бил, и продължава да бъде, популярно развлечение сред хора в градските райони на Япония както и на многобройни туристи посещаващи страната на изгряващото слънце. Той е богата смеска от реализъм, формализъм, музика, танц, пантомима, изключителна декорна постановка и костюми. Корените на Кабуки лежат в музикалния театър. Доказателство за това са акомпаниращите на сцената певци, барабанисти, флейтисти и най-важно, изпълнителите свирещи на три-струнният шамисен, наречени дебаияши, които допринасят за неизмерната атмосфера и емоция на всяка сцена. В случай на танци, разбира се, музиката и особено песните са от жизнено важно значение. Освен песните актьорите трябва да научат и владея традиционния японски танц Нихон Бюу, самите танци съставляват около една трета от репертоара, и макар някои да се по-изкусни от друг в танцуването, всички актьори са длъжни да ги владеят до пълно съвършенство.

Актьорското майсторство е също толкова съществена част от Кабуки, колкото танцуването, музиката и песента. Като част от обучението си, всички млади актьори в театъра трябва да научат основните модели на движение, пози и реч за типичните мъжки и женски роли. Това изучаване на двата типа поведение е поради причината, че всички роли в театъра се изпълняват от мъже. Подобно на гейшите, младите актьор чиракуват и учат изкуството дълги години, за да достигнат съвършенство.

И до днешен ден Кабуки е една от колоните на японското изкуство и култура, развито и запазено през вековете.