Арт Алея

Арт Алея на AnimeS World Stars

Арт алеята е място, където художници и творци ще могат да продават своите произведения по време на събитието.

Правила за участие

 • Предлаганите творби трябва да са изцяло авторски. Прерисувани изображения, картинки от интернет и неща тип „масово производство” няма да бъдат допуснати  до участие.
 • Забранено е използването на AI генератор за създаване на вашия арт.
 • Всички творци ще трябва да присъстват  и двата дни от началото на събитието до края, като реденото на щандовете ще трябва да е готово преди отварянето на вратите за публиката.
 • Местата на алеята са ограничени и поради големия интерес  тази година ще има подбор за творците, допуснати до участие. За да можем да вземем най-доброто решение, ви приканваме в имейла  да прикачите файлове с всички творби, с които смятате да участвате.
 • Таксата  за участие е 300лв. На участника се предоставят два пропуска за събитието и маса 200см на 100см с височина 80см  (заедно с два стола) за ползване по време събитието. Масата издържа 700 кг на крак и 3000 кг на цялото платно.  Ако участникът има помощник, той ще бъде допуснат заедно с твореца. Таксата включва общо 2 пропуска.
 • Спечелените пари от продажби остават изцяло за участниците.

Срокове за записване

Крайният срок за записване за участие е 14 май 2023 година (до 23:59 ч). В срок от 3 дни ще получите имейл с  информация за това дали ще бъдете допуснати до участие и ще бъдете добавени във фейсбук група за участниците.

В имейла си за записване заедно със снимки на нещата, които искате да продавате, моля включете и следната информация:

 1. Име:
 2. Телефон и facebook  профил за връзка:
 3. Списък на нещата които смятате да предлагате.
 4. Име на помощник (ако има такъв)

Организаторите не поемат отговорност за нереализирани продажби или загубени творби.

За записване и ако имате въпроси относно алеята на AnimeS World Stars пишете на имейл – art@animes.bg

Artist Alley AnimeS World Stars

The artist alley is the place where artists and crafters can sell their works during the event.

Rules for participation

 • The sold artworks must be Original. As in they must be made by the person selling them. Traced images, pictures taken from the internet and things that are “mass produced “ will not be allowed.
 • It is forbidden to use AI generator to create your art.
 • All exhibiters must be present on both days of the event, from the beginning until the end. The tables must be set up before the event is open to the public.
 • The slots for the artists Alley are limited and because of the increase in interest this year, the participants will be selected. In order for us to make the best choice, we ask you to attach pictures of the works you plan on selling at the event in the sign up email.
 • The participation fee for the Artist alley is 300 lev. The participant will get one pass for the event and be given a table that is 200/100 centimeters and  80 centimeters tall (and two chairs) to use during the event. The table can handle weight up to 700 kg per leg and 3000 kg for the whole table. If the participant has a helper, they can also be given early entry to the event.
 • All profits from the sales are entirely for the participant.

Sign up deadlines

The deadline for signing up is the 14 of May 2023 (until 23: 59 h EET). The participants will get an email of whether they have been approved or not within 3 days of the deadline and will be invited into a facebook group for the participants.

In your sign up email please include the following information along with pictures of your work:

 1. Name:
 2. Contact information-phone number and link to a facebook profile:
 3. List of items you plan on selling
 4. Name of your helper (if you have one):

The organizers take no responsibility over quantities of sales or lost works.