Dead of Winter: A Crossroads Game (Настолна Игра)

Dead of Winter: A Crossroads Game (Настолна Игра)

26/10/2018 Off By ivo

Dead of Winter: A Crossroads Game е нова поредица настолни игри от Plaid Hat, която тества способността на група оцелели да работят заедно и да останат живи, докато са изправени пред криза, както в групата, така и в заобикалящия ги свят.

„Crossroads“ е първата игра в серията Dead of Winter, тя поставя 2 до 5 играчи в малка отслабена колония от оцелели в свят, където повечето хора са мъртви или заразени с вирус, който ги кара да жадуват за човешка плът. Всеки играч води фракция от оцелели с десетки различни герои.

Dead of Winter е мета-кооперативна психологическа игра за оцеляване. Това означава, че играчите работят заедно към едно условие което трябва да бъде постигнато, за да успеят да победят – но за да постигне победа всеки отделен играч трябва да изпълни своя лична тайна цел. Тази тайна цел може да се свърже с невинен психологически тик, като това е най-безобидната в играта както и за другите играчи, но може и да се изрази в опасна мания, която може да изложи на риск основната цел в играта или още по-лошо, отмъщение срещу колонията. В зависимост от играта е възможно всички играчи да спечелят или само някои да спечелят, а други – загубят или всички играчи да загубят. Важно е всички да работят към целта на групата, но не загърбвайте личните си интереси и не оставяйте другите играчи да ви използват защото това най-вероятно ще доведе до загубата ви. Всички действия в тази игра трябва да са добре премислени.

Dead of Winter кара играчите да правят чести, трудни, силно тематични и разнообразни решения, които често ги карат да решават между това какво е най-доброто действие за колонията и най-доброто за тях самите.